VĂN HÓA KINH DOANH

Chúng tôi xây dựng môi trường năng động và sáng tạo, cởi mở và thân thiện, đề cao tinh thần hợp tác, hiệu quả; cùng duy trì, gìn giữ, phát triển văn hóa đạo đức kinh doanh và giá trị tốt đẹp của mỗi cá nhân, công ty.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI ATHENS HOLDING

LẮNG NGHE, THẤU HIỂU, CÙNG CHIA SẺ để xây dựng – phát triển công ty và môi trường kinh doanh hiệu quả, thân thiện.
Đánh giá sự việc trên các quy phạm ĐẠO ĐỨC. Hành xử THẤU TÌNH ĐẠT LÝ dựa trên TÌNH HUỐNG THỰC TẾKHÔNG THIÊN VỊ.
Tôn chỉ xây dựng giá trị mỗi cá nhân, tập thể bằng việc đem lại GIÁ TRỊ LỢI ÍCH VÀ SỰ HÀI LÒNG đến với mỗi khách hàng.

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

Tại Athens Holding, Chúng tôi cam kết luôn luôn GIỮ LỜI HỨA với khách hàng, nhân viên và cộng đồng. HỢP TÁC với các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên trên nguyên tắc cùng có lợi.
Xây dựng môi trường làm việc lí tưởng dựa trên các tiêu chí: tin cậy, tiến bộ, chuyên nghiệp và hiện đại; đây sẽ là những điều kiện tiên quyết để đội ngũ nhân viên phát huy hết khả năng, không ngừng cống hiến, không ngừng học hỏi cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh trong tương lai.