Chú trọng nhân tài và tạo điều kiện phát triển tối đa

Athens Holding Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp với trọng tâm đào tạo, phát triển nhân viên thành những chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.
Tại đây, yếu tố con người là cốt lõi, sống còn cho sự thành công. Chúng tôi tạo dựng một môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đầy nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG